Авто засвар
Бид өөрсдийн авто машин, тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүднээс Ханбогд сумд орчин үеийн засварын техникээр бүрэн тоноглогдсон, мэргэшсэн инженер засварын ажилчид бүхий засварын газар болон дулаан зогсоолыг барьж ажиллуулж байна.

ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГА