2019 онд шинээр Авто Граж ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байна

Манай компани өөрсдийн машин, техникийн тогтвортой ажиллагааг хангах үүднээс орчин үеийн авто сервисийн техникээр бүрэн тоноглогдсон дулаан зогсоол, гражийг 2019 ондоо барьж ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.

First slide

ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГА