Мод тарих арга хэмжээнд "Жавхлант Говь Инвестмент" Компаний ажилчид оролцов
"Оюу Толгой" компаниас жил бүр зохион байгуулдаг "Нэг мод тарих Нэг насны буян" уриатай мод тарих арга хэмжээнд "Жавхлант Говь Инвестмент" Компаний ажилчид идэвхтэй оролцож хуваарилагдсан газарт, мэргэжлийн цэцэрлэгжүүлэгийн заавраар тарьц, ургацыг суулгалаа. 
Мод тарих идэвхитэй оролцсон нийт ажилчиддаа баярлалаа.

Эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалцгаая! 
 
                  
ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГА