Манай компани нь 100 орчим ажилчинтай ба эдгээрээс 80 хувь нь орон нутгийн иргэд юм.

ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГА