• (+976) 99082355, 99021949, 99006980
  • info@jgi.mn

Мэдээ мэдээлэл

ХАНБОГД СУМЫН СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛГИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОХИЖИЛТ

21

04-р сар

ХАНБОГД СУМЫН СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛГИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОХИЖИЛТ

2020 оны 04 сарын 21

ХАНБОГД СУМЫН СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛГИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОХИЖИЛТ

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН

12

05-р сар

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН

2019 оны 05 сарын 12

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН